INFORMACIÓ GENERAL

ÒRGANS DE GESTIÓ

Claustre: Format per totes les mestres del centre.

Equip Directiu: Està format per:

 • Directora (Ferrana Roldán )
 • Secretària (Clemen Martínez).

Consell Escolar: és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en la gestió del centre. Està constituït per:

  La Directora del centre que n'és la Presidenta

  Un representant de l'Ajuntament

  2 mestres elegides pel Claustre

  1 representant de l'AMPA

  1 pares/mares d'alumnes elegits entre ells

  La Secretària del centre que actua de Secretària del Consell amb veu i sense vot

TUTORIES I MESTRES
P3-P4-P5 Sra. Núria Sabarí
1r-2n Sra. MªCarmen Novés
3r-4t Sra. Ferrana Roldán
5è-6è Sra. Clemen Martínez
Ed. Física Sra. Laura Vilarrodona
Suport Sra. Ma. José Jalibert
Religió Sra. Montse Peiris
ESPECIALITATS
  • Educació Física i Psicomotricitat (Educació Infantil)
  • Música ( Educació Infantil i Primària)
  • Anglès ( a EI i EP)
  • Francès ( a 5è i 6è d'EP)
  • Suport
  • Religió
ATENCIÓ A L'ESCOLA DE L'E.A.P

Els alumnes que ho necessiten, són atesos, en coordinació amb el tutor i la coordinadora pedagògica, per un professional de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic de l'Alt Empordà.La psicopedagoga Helena Cabratosa és la persona assignada a la nostra escola. El dia d'atenció al nostre centre és un dimarts cada quinze dies de 9 a 13 h.

ATENCIÓ A L'ESCOLA DEL CAP

Cada curs el personal sanitari porten a terme a l'escola la campanya de vacunacions establerta per a cada edat. Les intervencions de salut escolar previstes per aquest curs són:

  • Vacunació de l'hepatitis A i B a 6è de Primària en tres dosis.
  • Vacunació de la varicel.la a 6è de Primària.
  • Revisió bucodental a 1r, 3r. i 6è de Primària.
BIBLIOTECA

Durant l'horari lectiu la Biblioteca està a disposició dels grups classe i dels mestres. L'horari del servei de préstec és:

dilluns
15h-15:30h
dimarts
dimecres
dijous
divendres
15h-16:30h