NORMATIVA GENERAL
Senyors pares/mares,
Com cada curs us volem informar d'un seguit de normes generals presents en el NOFC amb l'ànim de que el funcionament del centre sigui el millor possible.

ASSISTÈNCIA

 • Les absències dels alumnes han de ser comunicades per escrit a la tutora o tutor corresponent o fent servir correu electrònic b7002831@xtec.cat. Penseu que l'assistència a classe de tots els nivells educatius és obligatòria, les faltes continuades afecten al ritme de treball del nen o nena. Us informem que l'escola ha de comunicar als Serveis Socials les faltes continuades no justificades. Es considera falta justificada malaltia, situació familiar greu, consulta mèdica o de rehabilitació.
 • Tots els alumnes entraran i sortiran per la porta principal, primer ho faran els alumnes d'Educació Infantil i tot seguit els de Primària.
 • Com altres cursos no es permès entrar i sortir del centre durant les hores lectives excepte casos excepcionals. Les entrades són a les 9 i a les 15 h. Les sortides a les 12:30 i a les 16:30. Es consideren casos excepcionals els següents:
  1. L'alumne/a durant l'horari lectiu es troba malalt/a o pateix un accident.
  2. L'alumne/a ha de seguir un tractament mèdic perllongat (cures, rehabilitació, administració de vacunes...).
  3. Situacions familiars greus
  4. Visita a la consulta de pediatria els dijous al matí. Recordeu que haureu d'omplir l'imprès.
 • Els alumnes de P3, P4 i P5 i durant el primer trimestre els alumnes de 1r han de ser recollits pels pares, mares o persona autoritzada. S'ha d'avisar al tutor/a i signar l'imprès corresponent si el nen/a no pot ser recollit de la forma habitual. Els pares de la resta de l'alumnat hauran de signar un imprès autoritzant que el seu fill o filla marxi sol de l'escola.

SALUT

 • És recomanable que el nen es llevi amb temps i que esmorzi bé a casa, ja que l'hora de l'esbarjo és una estona per descansar i jugar. L'esmorzar escolar pot consistir en un petit entrepà, una peça de fruita o fruita tallada que s'haurà de posar sense embolicar dins d'una carmanyola, d'aquesta manera contribuirem a reduir deixalles. No s'admeten productes com iogurts, actimels, sucs, cacaolats... EVITEU ELS PRODUCTES DE PASTISSERIA INDUSTRIAL. Es farà un seguiment trimestral d'aquests hàbits.
 • Setmanalment es farà el dia de la fruita. Cada divendres tot l'alumnat portarà per esmorzar la fruita que més li agradi.
 • Per celebrar els aniversaris podreu portar caixes de galetes o pastissos comprats. La normativa del Departament no recomana els aliments elaborats amb ous crus i nata.
 • Recomanem fer un consum responsable de la TV. Recordem que la programació de nit no està destinada als alumnes de primària i que els nens d'aquestes edats han de dormir 10 hores entre d'altres raons per tenir un bon rendiment escolar.
 • L'alumnat de CI-CM-CS ha de dur un pack de 6 paquets de mocadors de paper a fi d'evitar contagis. L'alumnat de P3-P4-P5 ha de dur una capsa de mocadors de paper i un paquet de tovalloletes humides.
 • Per administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l'alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix el pare, mare o tutor ha de portar un escrit (serà lliurat pel centre) on es demani i s'autoritzi al personal del centre docent que administri al fill o filla la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.
 • És molt important que periòdicament reviseu a fons el cap dels nens i nenes per evitar el contagi de polls. En el cas de que el vostre fill/a en tingui és convenient que no assisteixi a classe fins que no tingui paràsits ni ous.
MATERIAL
 • Per fer Educació Física és necessari l'ús de xandall i de sabatilles esportives. Els alumnes de Primària han de dur una bossa amb una samarreta de recanvi, pinta, tovallola, sabó i una ampolla d'aigua. NO HAN DE PORTAR DESODORANT NI COLÒNIA. El nen o nena que no porti l'equip no podrà fer Educació Física.
 • Els alumnes no han de dur a classe joguines, llaminadures (a excepció dels aniversaris). Tampoc es pot portar material que no ha estat demanat pel centre, mòbils, ni aparells musicals amb auriculars, càmeres de fotos...
 • Per jugar a pilota al pati es farà amb les de l'escola. L'alumne que perdi una pilota se n'ha de fer responsable, bé portant-ne una altra, bé pagant l'import de 1euro.
LLIBRES DE TEXT
 • Cal conservar en bon estat els llibres. A partir de Cicle Mitjà, desar-los a la seva lleixa i fer-se responsable quan se'ls duen a casa. És obligatori folrar-los TOTS amb un plàstic resistent, no adhesiu sense que el celo toqui el llibre i enganxar una etiqueta a sobre del folre amb el nom del nen/a. Quan es perdi un llibre al cap de 15 dies l'alumne/a haurà d'abonar el seu import.

 

BON CURS 2016-2017!