La pàgina web de l'escola s'ha mogut.
El navegador hauria d'anar automàticament a la nova. 
Si veus que no hi va, pots fer clic EN AQUEST ENLLAÇ