AGRAÏMENT A LA FUNDACIÓ MARGARITA BOCIO

La direcció de l'escola Rosa Sensat informa que la FUNDACIÓN MARGARITA BOCIO ha ajudat a 21 Famílies de l'escola a pagar els llibres i material escolar, comprometen-se les famílies a fer un bon ús del material i dels llibres i a portar diàriament els seus fills a l'escola.

LES FAMÍLIES I L'ESCOLA VOLEN EXPRESSAR EL SEU AGRAÏMENT A LA FUNDACIÓN MARGARITA BOCIO.



MOLTES GRÀCIES!!

Pàgina d'inici