Una escola plena de valors

Som una escola pública catalana que ens identifiquem en els valors de respecte a les persones, fomentem l’autonomia personal i la responsabilitat dels nostres alumnes.

Una escola per a tothom

Quan parlem d'una escola per a tothom ens referim a una escola inclusiva, que no exclou ningú.
Una escola on poden aprendre junts amb alumnes diferents.

Una escola sociabilitzadora

La socialització i adaptació social es realitzen a l'interior dels grups socials.

La nostra funció es aconseguir que les formes socioculturals de l'entorn es converteixen en les formes naturals i
normals de pensar, sentir i valorar.

 
Diseño descargado desde plantillas web gratis y profesionales.