FONS 

 

1.

Zona Ed.Infantil

2.

Llibres imaginació E.I i C.I

3.

Llibres coneixements

4.

Ordinadors

5.

Serveis-bibliotecari/a

6.

Llibres coneixements mestres

7.

Llibres imaginació C.M

8.

Llibres imaginació C.S

9.

Revistes, vídeos

10.

Novetats

11.

CDs

12.

Zona lectura C.M / C.S

 

Fa dos anys, la nostra escola va engegar un projecte d’innovació educativa anomenat PUNTEDU.

Un dels objectius principals d’aquest projecte és dinamitzar la biblioteca escolar fomentant i afavorint l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura i desenvolupar el gust per llegir.

Un altre objectiu és obrir la BIBLIOTECA a tota la comunitat educativa (alumnes, mestres, famílies, personal no docent, ex-alumnes).

És per això, que es va escollir la diada de SANT JORDI de 2007 per fer la presentació.

CONSULTA 

Tots els documents poden ser consultats lliurement a la sala.

PRÉSTEC 

El servei de préstec és gratuït. Cal tenir en compte que hi ha documents que no poden sortir de la biblioteca.

INFORMACIÓ 

La biblioteca està informatitzada i en podeu consultar el fons. Des de casa també podeu accedir al catàleg a través de l’adreça de la pàgina web de l’escola.

ORDINADORS / INTERNET

La biblioteca disposa d’ordinadors per poder realitzar treballs i accedir a Internet per a fer consultes.

PER TROBAR ELS DOCUMENTS 

Els llibres estan classificats i ordenats als prestatges segons la CDU (Classificació Decimal Universal).

Per tant, els llibres de coneixements que trobareu a la biblioteca s’agrupen en 9 xifres o grups:

0    Obres generals, enciclopèdies, diccionaris

1        Filosofia, psicologia

2        Religió

3        Ciències socials: estadística, dret, educació, folklore

4         

5        Ciències exactes i naturals: matemàtiques, física, biologia,

      geologia, astronomia...

6        Ciències aplicades: medicina, oficis, informàtica, tecnologia...

7        Art, música, esports, jocs...

8        Lingüística i literatura.

9        Geografia, història, biografies, viatges... 

 

 

 

  • Diccionaris

  • Enciclopèdies

  • Atles

  • Llibres de coneixements

  • Libres d’imaginació

  • Còmics

  • Diaris i revistes

  • Vídeos

  • Cds

Els llibres d’imaginació estan repartits en tres grups identificats amb cercles de diferents colors:

 

     E. Infantil i Cicle Inicial.

     Cicle Mitjà.

     Cicle Superior.

     Llibres en castellà.