ESCOLA SANT ESTEVE                                                                      

                                                          C/ Església s/n - Tel/Fax: 93 869 69 65

                                        08269  VALLS DE TORROELLA ( Sant Mateu de Bages)

      L'ESCOLA  COEDUCATIVA                   E-mail a8038089@xtec.cat 

                                                  

 

 

 

 

 

COLÒNIES alt berguedà 2011

  

       

                                                                    

      

      

      

      

      

 

  BIBLIOTECA-MEDIATECA                                                                                                                                                                           

     

 

 

 

 

 

EDUCACIÓ AMBIENTAL