{continguts}

L'ESCOLA ARA

    La nostra escola va ser inaugurada l'any 1996, però ja l'havíem estrenat un parell d'anys abans.

    Durant aquests últims anys, hem tingut períodes de creixement dins les nostres aules; aquest curs, gràcies a la nova escola Ceip Coma-ruga, els Secallets ha pogut tornar a ser d'una línia; tenint quatre aules d'educació infantil i set de primària.

    Actualment tenim uns 229 alumnes havent experimentat últimament un gran creixement, sobretot d'alumnes sudamericans.

    El centre disposa de menjador, gimnàs, taller de plàstica, laboratori, biblioteca, aula de psicomotricitat per a pàrvuls, aula d'informàtica,.....Tots els espais són clars i amples. Degut a la creació de noves unitats, el laboratori i el taller s'han convertit en aules i alguns espais, com les tutories fan també de classes, en algunes hores, per agrupaments flexibles

    Podeu veure com és la nostra escola en les següents fotografies:

aula d'informàtica                                            vestíbul d'entrada

                                         

                  
 

CEIP Els Secallets Coma-ruga