{continguts}

 

PROJECTE EDUCATIU

   El projecte educatiu del centre és un document molt extens que consta dels següents apartats:

                    -Què és el nostre projecte educatiu?
                    -Anàlisis del context
                    -Els trets d'identitat
                    -Objectius
                    -Estructura organitzativa
                    -Menjador
                    -Comissions del Consell Escolar
                    -Reglament de Règim Intern

    Entre tots aquests apartats creiem que el que defineix més al CEIP Els Secallets és l'ideari que forma part dels Trets d'Identitat.

    Els principis generals d'aquest ideari són els següents:

    1.  Primacia de l'educació sobre la instrucció nocionista: hem de formar la persona sencera.

    2.  Pedagogia fonamentada en la psicologia de l'escolar dinàmic i problemàtic, de l'interès, l'afectivitat, l'espontaneïtat, la natura del nen i no només del pensament.

    3.  Educació puerocèntrica, que no miri la formació de l'adult, sino de viure i desenvolupar amb alegria la vida de l'infant.

    4.  Autonomia que llibera l'alumne de la tutela personal de l'adult per a situar-lo sota de la tutela de la seva pròpia consciència, no la d'un substitutiu dels pares o mares. És la consecució de la llibertat individual i de la responsabilitat social del futur ciutadà.

    5.  Ambient de naturalitat en les relacions interpersonals a tots els nivells prenen consciència del rol que cadascú desenvolupa en cada moment a les activitats educatives.

    6.  Educació individual en un esperit comunitari.

    7.  Atmosfera d'optimisme i confiança. Educació fonamentada en la convicció de la mal·leabilitat i perfectibilitat del nen o nena.
 

 


 

CEIP Els Secallets Coma-ruga