{continguts}

SERVEIS

   El centre disposa de:

* 1 classe de Cicle Infantil: pàrvuls 3 anys
* 1 classe de Cicle Infantil: pàrvuls 4 anys
* 2 classes de Cicle Infantil: pàrvuls 5 anys
* 1 línia d'Educació Primària : de 1er. a 6è nivell (amb dos cursos de primer)
* 1 aula d'acollida
* 1 aula d'Educació Especial
* 1 professor d'Educació Física
* 1 professora de Música
* 1 professora d'anglès
* 1 professora de suport a Educació Infantil
* 1 professora de suport a Educació Primària
* 1 professora de religió catòlica
* 1 associació de pares d'alumnes (AMPA)

  i dels segúents espais:

* menjador escolar * aula d'educació especial
* aula d'informàtica * aula de psicomotricitat
* aula d'acollida * aula de música
* laboratori * aula de plàstica i religió
* gimnàs * biblioteca

                    activitats extraescolars CURS 2006- 2007            

 

Organitzades per l'AMPA i la Colla Ballaruga:

Organitzades per l'AMPA i el Patronat Municipal d'Esports

 

   

El Patronat d'esports organitza també, activitats esportives. Us n'informarem més endavant.

                    

          

                          

                                       

                                       

                                       

 

                                 

                                       

           

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                             
 

          


 


 

CEIP Els Secallets Coma-ruga