L'ESCOLA
EL POBLE
ACTIVITATS
LA REVISTA
ENLLAÇOS
   
També hi havia d'altres oficis com el ferrer que ferrava els animals i arreglava els carros; el sabater que feia les sabates; el sastre que feia els vestits; el barber que afaitava i tallava els cabells...
El ferrer
---

Temps de democràcia

L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE BESORA

Investiguem una mica...

Data de la investigació: setmana del 8 al 12 de juny de 1998

Fonts de la investigació: batlle, regidors, grup municipal E.R.C. i oficines municipals.

Data d'inici de l'actual consistori: Juny del 1995

- Qui va sortir elegit com a batlle un cop es va haver format l'Ajuntament?: Joaquim Bosch i Vergés

Quines regidories hi ha a l'actual consistori?:
REGIDORIA REGIDOR
- Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Governació.
- Sanitat, Serveis Socials i Esports.
- Hisenda, Comerç i Indústria, Festes i Joventut.
- Ensenyament i Joventut.
- Cultura.

- Josep Soldevila
- Joan Cutrina
- Jaume Rusell
- Joan Masnou
- Ramon Espadaler