Escola El Sol i La Lluna

Vaya al Contenido

Menu Principal

L'Escola

TRETS D'IDENTITAT    Ens definim: (PEC)


Com a escola laica: eduquem amb independència de tota influència religiosa i/o eclesiàstica. L ’escola es declara laica i pluralista.

Com a escola catalana: l’escola utilitza la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge, comunicació interna i projecció exterior. Que es fonamenta en les realitats socials, culturals, històriques... de Catalunya com a punt de partida d'altres realitats més àmplies i diverses.

Com a escola democràtica: l’escola és ideològicament democràtica i plural on respectem les conviccions morals i ideològiques dels alumnes.

Com a escola integradora: acceptem i atenem les diferents diversitats que es poden donar dins la nostra realitat escolar. Intentant ajudar a cada alumne i al grup en funció de les seves necessitats i possibilitats.

Com a escola reflexiva:
l’escola es planteja com a objectiu fonamental dur a terme una reflexió i una autoavaluació per part de tots els membres que componen la comunitat educativa.

Com a escola compromesa amb el medi i l’entorn:
ens proposem sensibilitzar a tota la comunitat en el reciclatge, la reutilització, la reducció de materials i despesa energètica.

Com a escola coeducativa:
a l’escola entenem per coeducació superar tot tipus de mites i discriminacions.

Com a escola compromesa amb la societat actual: pretenem ser una escola innovadora i amb una capacitat permanent d'actualització, afavorint activitats relacionades amb les noves tecnologies.

Com a escola participativa: que ofereix als diferents sectors, pares i mares, mestres i alumnes, formes de participació diverses i que afavoreix l'esperit crític i creatiu.

Com a escola que entén l’educació com a procés de formació integral de l’alumne:
dimensió personal, intel·lectual, social i procedimental de l'alumne.

Com a escola que desenvolupa el currículum integrat:
a partir de les situacions que creen necessitat d’aprendre, a partir dels problemes, inquietuds o temes que connecten amb els interessos vitals dels alumnes (treball per projectes).Regreso al contenido | Regreso al menu principal