DE CINEMA

Hem fet una exposició amb fruïts de tardor relacionada amb el cinema.