JORNADES CULTURALS

L'AIGUA

PROPOSTES

PER A TOTS

EL CICLE DE L'AIGUA
PLANETA BLAU
L'AIGUA UN BE ESCÀS
EL MAR
LLUVIA ÁCIDA
CONTAMINACIÓ: AIGUA DOLÇA
CONTAMINACIÓ: EL MAR
PLUJA ÀCIDA
L'AIGUA AL MARESME
TORNAR