LLIBRES CURS 2010-2011

Educació Infantil

I-3

El món dels invents. Carpeta matemàtiques. I-4 Ed. Teide

I-4

El món dels invents. Carpeta matemàtiques I-5 Ed. Teide

Cheeky Monkey 1 Ed. Macmillan

I-5

Els paisatges  Ed. Baula

El món dels invents. Carpeta matemàtiques. I-5 Ed. Teide

Cheeky Monkey 2 Ed. Macmillan

Cicle Inicial

PRIMER

Català: Llengua Catalana 1 Ed. Castellnou

            Lectojocs nº 1,2 i 3 Ed. Salvatella

            Llibra de lectura.El.laboració pròpia (Lletra per lletra. Copisteria)

Matemàtiques: Matemàtiques 1 Ed. Castellnou            

                        Col.lecció 9 set: Càlcul 1,2,3 i 3A Ed. Nadal

                        Col.lecció 9 set  Problemes 11 i 12 Ed. Nadal

                        PEI 3 i 4  Ed. Castellnou.

Medi:   Coneixement del Medi natural, social i cultural 1 Ed. Castellnou.

Anglès:Surprise 1 Class Book Ed. Oxford

Música: Música 1 Musica i dansa Projecte 3.16 Ed. Cruilla.

SEGON

Català: Llengua Catalana 2  Ed. Castellnou

            Lectojocs nº 4, 5 i 6 Ed. Salvatella.

Matemàtiques: Matemàtiques 2 Ed. Castellnou            

                        Col.lecció 9 set: Càlcul 2A, 4, 4B i 5 Nadal

                        Col.lecció 9 set  Problemes 13 i 14 Nadal

                        PEI 5 i 6  Ed. Castellnou.

Medi:   Coneixement del Medi natural, saocial i cultural 2 Ed. Castellnou.

Anglès:Surprise 2 Class Book Ed. Oxford

Llibre de Lectura: Tomàs i el llapis màgic Ricardo Alcantara/Gusti Ed. Baula

  

 Cicle Mitjà

TERCER

 Catalana: Cicle Mitjà 1 Ed. Barcanova ( Bossa de llibres)

                Quaderns Activitats de Llengua 3. Projecte Tornasol. Cicle Mitjà 1 Ed. Teide

Castellana: Ciclo Medio 1 Ed. Barcanova  (Bossa de llibres)

Matemàtiques: Matemàtiques 3 Primària. Projecte La Casa del Saber. Grup Promotor                                    Santillana                        

                        Quadernets de matemàtiques Santillana nº 7,8 i 9

Medi natural, social i cultural. Medi 3 Ed. Vicens Vives. Món de colors (Bossa de llibres)

Anglès- Surprise 3 ;Class Book (Bossa de llibres)  

  Activity BooK Ed. Oxford

Llibre de Lectura: Qui fa servir la papereres? Ricardo Alcàntara/ Gusti Ed. Baula

Música 3r Música I Dansa Projecte 3.16. Ed. Cruilla.

 QUART

Catalana: Cicle Mitjà 2 Ed. Barcanova (Bossa de llibres)

                Quaderns Activitats de Llengua 4. Projecte Tornasol. Cicle Mitjà 2 Ed. Teide

Llengua Castellana: Ciclo Medio 2 Ed. Barcanova (Bossa de llibres)

Matemàtiques: Matemàtiques 4 Primària. Projecte La Casa del Saber. Grup Promotor                                    Santillana.

                        Quadernets de matemàtiques Santillana nº 10,11,12

Anglès: Surprise 4 Claas Book (Bossa de llibres)

 Activity Book Ed. Oxford

Llibre de lectura: Qui fa servir les papereres? Ricardo Alcàntara / Gusti Ed. Baula

Medi natural, social i cultural Medi 4 Ed. Vicens Vives. Món de colors

  

Cicle Superior

CINQUÈ

Català : Llengua Catalana  Cicle Superior 1     Ed.Barcanova (Bossa de llibres)

Castellà: Llengua Castellana  Cicle Superior 1 Ed. Barcanova (Bossa de llibres)

Anglès Surprise 5 Class Book (Bossa de llibres)

 Activity Book

Medi: Medi natural, social i cultural 5 Ed. Vivens Vives

Matemàtiques: Matemàtiques 5 Grup Promotor Santillana

                        Quadernets Matemàtiques  13, 14, i 15

Llibre de Lectura: Qui estima els vells? Ricardo Alcàntara / Gusti Ed. Baula

Música: Música i Dansa. Projecte 3.16 Ed. Cruïlla

SISÈ

Català : Llengua Catalana Cicle Superior 2 (Bossa de llibres)    Ed.Barcanova

              Quadern de vacacances. Exercicis per repassar ortografia i gramàtica. (Grup Promotor Santillana.)

Castellà: Llengua Castellana Cicle Superior 2  Ed.Barcanova (Bossa de llibres)

Anglès : Surprise 6 Class Book (Bossa de llibres)

Activity Book

Medi: Medi natural, social i cultural 6 Ed. Vivens Vives

Matemàtiques: Matemàtiques 6 Grup Promotor Santillana

                        Quadernets Matemàtiques  16, 17 i 18

Educació per la Ciutadania : Grup Promotor Santillana. (Bossa de llibres)

Llibre de Lectura: Qui estima els vells? Ricardo Alcàntara / Gusti Ed. Baula

Arr021.gif (149 bytes)