La nostra és una Associació de Mares i Pares d'Alumnes petita, com l'escola, federada a la F.A.P.A.C. Som un grup de mares i pares que col·laborem desinteressadament en tots els projectes que es porten a terme a l'escola i per extensió a la Z.E.R Tramuntana.La nostra tasca consisteix en reunions i trobades periòdiques on parlem i organitzem activitats extraescolars, servei de menjador, festes, sortides i totes aquelles necessitats que pugui tenir l'escola, des de material per les aules, biblioteca, mobiliari, aula d'ordinadors... És una preocupació nostra vetllar pel bon funcionament de l'escola per tal d'aconseguir una millor educació pels nostres fills i filles. També participem en les reunions del Consell Escolar i del Consell Escolar de Zona.

Per posar-te en contacte: ampaviladamat@yahoo.es

Visita el nostre facebock: www.facebock.com/ampa.viladamat

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:

DIMARTS: ANGLÈS

DIMECRES:FUNKY

DIJOUS : TEATRE

DIARI de 17:30 a 19:30: BIBLIOTECA
DIARI DE 16:30 A 17:30  LUDOTECA

ALTRES ACTIVITATS

CASTANYADA

SERVEI DE MENJADOR

 

QUINA NADALENCA

 

ARROSSADA POPULAR

SANT JORDI

EXCURSIÓ DE FINAL DE CURS

MARXA POPULAR

Torna a la pàgina principal