CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU


La Llei d’Educació Catalana, a l’article 20, demana a les famílies i a les escoles que signin una carta de compromís educatiu. La finalitat d’aquesta carta és potenciar la comunicació, la participació, i la implicació, entre els centres i les famílies.

La carta s’ha aprovat aquest curs en Consell escolar i entrarà en funcionament al curs 2012-13. Per tal de difondre’n el contingut i compartir- la amb la Comunitat Educativa, la carta està a disposició de les famílies a la web de nostra l’escola.

Al setembre, en les reunions d’inici de curs us explicarem el contingut i us les lliurarem per signar-les tant per la família com per part de l’escola.

Accés a la lectura de la carta de compromís.