Curiositats
...del barri

L'any 1798, el Dr. Antoni Montserrat, rector de l'església de Santa Maria, el descriu així: "Barrio de Pomar: este vecindario es el más delicioso y hermoso que tiene la parroquia, por estar las casas, que son 15 con 130 personas de comunión, en un valle amenísimo que riegan ocho fuentes perennes y abundantes, de que se hallan enriquecidas otras tantas casas, la que más dista de la población es tres quartos de hora. Su afrontación al Norte con la Parroquia de Sant Fost de Campcentelles y al Oriente con la de San Ciprián de Tiana. Las montañas que la dominan están plantadas de viñas, cuya producción iguala al vino mejor que dan una y otra en esta del Principado. Tiene mucha huerta y verdura, en tanta abundancia, que a más de proveher en gran parte a la que necesita esta población, no es poca la que todos los días envía al Borne de Barcelona".

© Els barris de Badalona, proposta didàcica per el seu coneixement: Pomar. Jaume Sola i Campmany, Dolors Soler i Escudé i Montserrat Oriol i Sabater. IME Badalona

...de l'escola

L'escola es va inaugurar l'any 1968 (un any després d'haver-se inaugurat el barri de Pomar tal i com se'l coneix actualment), la seva construcció innovadora en aquells anys, prefabricat, no deixa de ser actualment d'una funcionalitat extrema:

Totes les aules i passadissos tenen una porta d'entrada/sortida per i a l'exterior i està envoltada de patis grans, la qual cosa fa que les massificacions a les hores d'entrada i sortida es reparteixen, i que l'interior sigui un lloc tranquil en aquest aspecte, ja que cada alumne entra des del pati a la seva aula directament. Això també es una avantatge en un cas hipotètic d'evacuació, això si, potser sigui l'escola que més portes tingui.

Una altra dada curiosa és la capacitat d'alumnat que té. A finals dels '60 tenia uns 1.500 alumnes. Durant molts anys ha estat una de les tres escoles més grans de Badalona, actualment hi ha 200 alumnes.

La nevada

Si més no, es curiós arribar un matí i trobar-te l'escola tota nevada, sobretot, quan estem a nivell del mar. En fa uns quants anys d'això.