L'espai dels pares

Ens agradaria que en aquesta pàgina tinguessin cabuda les aportacions, suggerències, opinions, etc. de tots aquells pares i mares amb la voluntat d'enriquir aquesta web i per tant l'Escola.

És obvi que el camí més representatiu d'aquest sector escolar es l'AMPA i que és importantíssima la seva implicació en la tasca educativa dins del seu àmbit.

Per sort ara, a partir d'aquest curs 2001-02, tornem a tenir-la, ja que ha estat uns quants cursos pràcticament desapareguda, i des d'aquí volem encoratjar i agrair al mateix temps a tots aquells pares i mares sobre tot, que formen part d'aquesta entitat i als possibles nous membres que es decideixin a participar-hi la col·laboració amb l'Escola dels seus fills i filles.

AMPA CEIP SANT JORDI DE BADALONA

MEMBRES
ACTIVITATS

Presidenta: Paqui Raya

Vicepresidenta: Aurora Micol

Secretària: Araceli Quirós

Tresorera: Manoli Romero

Vocal: Mari Muñoz

Vocal: Margarita Moreno

Vocal: Montse Rivera

Manualitats

Dibuix

Futbol-sala (2 equips)

Basquet

Taekwondo

Sevillanes