Els insectes

Papallones, escarbats, libèl·lules, llagostes, ... Els insectes ens mostren la seva multitud de colors i formes. Sovint els veiem plens de vida pel camp i el bosc, incansables i bellugadissos; altres vegades ens els trobem morts, immòbils i silenciosos. Els recollim i els conservem amb facilitat.