Horari 1r

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MATEMÀTIQUES/

ANGLÈS

CATALÀ
CATALÀ
MATEMÀTIQUES
MATEMÀTIQUES
C. DEL MEDI

MATEMÀTIQUES/

ANGLÈS

C. DEL MEDI
PATI
ED. FÍSICA ED. FÍSICA EXPRESSIÓ ED. FÍSICA CASTELLÀ
BIBLIOTECA INFORMÀTICA MÚSICA

ESTRATÈGIES

MATEMÀTIQUES

MEDIACIÓ
DESCANS MIGDIA

PLÀSTICA

MÚSICA

C. DEL MEDI

ANGLÈS / CATALÀ

C. DEL MEDI

CASTELLÀ
TUTORIA