SORTIDES I ALTRES ACTIVITATS AL CICLE SUPERIOR. CURS 09-10

activitat
data
descripció
lloc

Activitats d'aula

    NIVELL: 5è i 6è
ÀREA DE TREBALL RELACIONADA: Música i Socials
 
21 d'octubre 2009


MANRESA
    NIVELL: 5è i 6è
ÀREA DE TREBALL RELACIONADA: Naturals
 
13 de novembre 2009

" Observar diversos aspectes de la biologia marina.
" Conèixer diferents hàbitats del fons marí.
" Escoltar les diferents anècdotes i curiositats dels animals o medis marins que seran explicats.
" Saber prendre nota, per grups, de les explicacions del guia.

BARCELONA

    NIVELL: 5è i 6è
ÀREA DE TREBALL RELACIONADA:
 
11 febrer 2010

" Celebrar i mantenir aquesta tradició tan arrelada i pròpia del calendari escolar
" Gaudir d' un dia de diversió senzilla enmig de la natura
" Optimitzar les relacions de grup.

Voltants de Balsareny

    NIVELL: 5è i 6è
ÀREA DE TREBALL RELACIONADA: Anglès
 
1 març 2010

Teatre d'anglès: "Super Sue" + Trobada Amazing Day

Sala del Sindicat

Balsareny

    NIVELL: 5è i 6è
ÀREA DE TREBALL RELACIONADA: Socials i Naturals
 
2 març 2010
" Adonar-se de la quantitat de residus que generem.
" Observar com es tracten alguns dels nostres residus -maquinària, sòl, tasques, ....
" Adonar-se de com s'intenten explotar els recursos d'una manera sostenible.
" Conèixer els elements de l'abocador: la falconeria, la bassa i tractament de lixiviats, la torxa del biogàs, les basses de pluvials, les barraques de vinya restaurades, el camp solar, el bosc, les eugues i el ruc, la pedrera restaurada, el camp d'oliveres recuperat
" Escoltar el guia que explica els aspectes tècnics i ambientals de dos abocadors ja clausurats i l'abocador comarcal actual.
" Interpretar presentacions, gràfics, fitxes que es realitzen a l'aula del medi.
" Visitar des de l'autobús la planta de compostatge de la comarca.
Manresa
    NIVELL: 5è i 6è
ÀREA DE TREBALL RELACIONADA: Socials
 
març 2010

" Saber orientar el castell en un plànol i a partir d'una brúixola.
" Conèixer la forma de vida dels habitants d'un castell: nobles, pagesos, soldats, artesans, joglar, baró, bisbe...
" Observar les estances que configuren el nostre castell des d'un punt de vista arquitectònic, històric i funcional.
" Estudi d'alguns elements concrets de l'edifici: el pou i la cisterna i els merlets.

BALSARENY

    NIVELL: 5è i 6è
ÀREA DE TREBALL RELACIONADA: Català i Socials

 
29 abril 2010

" Gaudir de l'obra teatral de pantomima, on els protagonistes ,mitjançant gags en clau d'humor, ens mostraran les possibilitats de transformació d'uns pneumàtics en diferents personatges.
" Adonar-se que el llenguatge gestual del mim també és una forma de comunicació.
" Conèixer la Seu, edifici gòtic, i copsar-ne els seus principals elements artístics: rosetó, gàrgoles. Arcbotants...
" Aprendre aspectes socials de l'edat medieval a través de les pedres, els tapissos, els vitralls...
" Adonar-se de les característiques d'un edifici dedicat al culte religiós.
" Diferenciar, a l'entrada de l'edifici, una portalada romànica d'una de gòtica.

MANRESA
    NIVELL: 5è i 6è
ÀREA DE TREBALL RELACIONADA: Educació física

 
7 maig 2010

" Conèixer camins forestals de l' entorn i saber-se orientar.
" Desenvolupar la resistència en aquesta activitat física.
" Identificar el desenrotllament de la bicicleta més idoni per a cada situació donada: pla, pujada i baixada.
" Gaudir de l'activitat tot respectant l'entorn.

BALSARENY

maig 2010

" Aprendre les cançons de la cantata
" Cantar juntament el que han après amb altres alumnes d'altres escoles.
" Gaudir de cantar acompanyats d'instruments en directe.
" Gaudir de ser els protagonistes d'una obra musical en el marc del teatre Kursaal de Manresa.

Teatre Kursaal de Manresa
juny 2010

 

 

 

Dinar col·lectiu amb tots els alumnes de l'escola
Terme de Balsareny

 

Balls de la Faixa i de Bastons

Participació en les festes de La Gent Gran i Festa Major

Balsareny