Història de la nostra escola

Antecedents

El nostre centre es va inaugurar el 28 de febrer de 1974 i actualment al nostre municipi, com a escola, només som nosaltres. Però per saber una mica d'on venim ens hem de remuntar a uns quants anys enrera.

En la dècada dels anys 60 hi havia diverses escoles al nostre poble:

- Escuela Mixta Dr. Roque García: Era una escola pública i la que acollia la majoria dels alumnes del poble. Disposava de dos edificis: un a la Plaça de l’Església (actualment Casal del Jubilat) on anaven exclusivament els nens; l’altre edifici estava situat al carrer Sant Marc i aquí s’escolaritzaven les noies.- Escuela Parroquial San José Obrero: També era pública (no ho se). Aquesta escola estava situada on ara hi ha la rectoria. Aquí cursaven estudis només els nois ja que no era mixta. Aquesta escola era coneguda popularment com la dels parroquials.

- Escuela Nuestra Señora del Pilar: Era una escola privada i religiosa. El seu personal docent eren monges de les Germanes Dominiques de l’Anunciata. Només assistien noies. Aquesta escola estava situada a l’edifici que actualment és l’Escola Municipal de Música i la Llar d’Infants Pare Coll.

A començament de la dècada dels 70 es va fer un segon edifici a Sant Marc, aleshores els alumnes de l’escola Roque García es van traslladar aquí. Les altres escoles per diverses raons van tancar (les germanes Dominiques van haver de marxar, i els parroquials (no ho se) i la gran majoria dels seus alumnes van passar a l’únic col.legi que hi havia aleshores: el centre públic Roque García. Aquest fet també es va repetir amb els alumnes de la perifèria del municipi: La Rabeia, la Colònia Soldevila i Vilafruns.


Una nova escola

En arribar a aquest punt aquest centre es va massificar i no va poder oferir unes condicions mínimes, aleshores es va construir l’actual edifici escolar, que va passar a anomenar-se Guillem de Balsareny. En aquest nou edifici s’impartia des del 3r curs fins a 8è d’EGB. L’edifici de Sant Marc es va aprofitar per acollir els alumnes de 1r i 2n; mentre que els més menuts –parvulari: 4 i 5 anys- anaven a l’edifici de les Dominiques, conegut popularment com les monges.

L'ampliació

A la dècada dels 80 es van construir noves aules dins el recinte de l’edifici principal de l’escola, destinades als nens i nenes de cicle inicial. Aquest fet va comportar un efecte dominó: l’alumnat de Sant Marc es va traslladar a aquest nou edificaquí, mentre que les aules de Sant Marc es van aprofitar per donar cabuda als petits del parvulari.

La unificació en un sol recinte

A la dècada dels 90 amb la darrera Reforma Educativa, l’escola deixa d’impartir ensenyament als alumnes de 13 i 14 anys, és a dir, 7è i 8è de la Segona Etapa d'EGB, que passen a cursar estudis d'ESO a l’institut. Aquetsa circumstància fa que quedin aules lliures que s’aprofiten per acollir els alumnes de cicle inicial i les que deixen aquests les aprofiten els del parvulari. Per primera vegada tots els alumnes de la nostra escola es concentren al mateix recinte escolar.