MENÚS MENJADOR

SERVEI DE PSICOLOGIA

HORARI SECRETARIA

Serveis i instal·lacions

Serveis

L'escola, per tal de facilitar i ampliar la tasca educativa, ofereix un seguit de serveis complementaris:

Servei de menjador
El menú diari prové d’un servei de càtering especialitzat en menjadors escolars que compta amb totes les garanties i controls de sanitat.
Periòdicament us farem arribar un llistat amb els menús diaris. Als alumnes d’Educació Infantil cada dia se’ls dóna una nota on s’informa als pares com ha anat l’àpat d’aquell dia.
A final de cada trimestre, les famílies reben un informe del seu fill o filla.

Servei Municipal de Psicologia
El Servei Municipal de Psicologia està adreçat a tots els alumnes i famílies de l'escola. Realitza una tasca de diagnosi del nens i assessorament i orientació a les famílies i els mestres. Els pares poden demanar hora trucant a l'escola o a través de la tutora, sempre que ho desitgin.Instal·lacions i espais específics

L'ensenyament de qualitat que volem oferir des de l'escola requereix d'eines, espais i dotacions molt concretes que, al llarg dels anys, hem procurant anar teninr. Ara mateix podem dir que disposem d'un centre molt ben preparat on els alumnes tenen a l'abast de la mà elements i instal·lacions eficaces.

Aula d’Educació Especial
Un mestre especialista dedica el seu horari a fer reforç individual o en petit grup a aquells alumnes que presenten algunes dificultats d’aprenentatge, per tal d’ajudar-los a progressar.

Biblioteca
Cada classe disposa d’una biblioteca amb àmplia bibliografia de consulta i lectura apropiada a l’edat dels alumnes i als continguts del curs que estan fent.
Per altra banda, l’escola també disposa d’una sala de biblioteca amb els llibres de consulta més generals: enciclopèdies i obres que poden ser d’interès per a diversos cursos.

Laboratori i aula de Ciències
També tenim un laboratori dotat amb un material molt variat i diversificat per a què tots els alumnes puguin fer pràctiques de Ciències Naturals participant activament.

Aula específica d'idiomes
Tenim una aula preparada i equipada amb els aparell necessaris per a l’estudi d’idiomes estrangers.

Aula de música
Disposem d'una sala, completament insonoritzada per tal de realitzar activitats musicals (audició i interpretació) o altres activitats que necessitin un suport visual i sonor (vídeo o diapositives) sense que aquestes activitats suposin cap molèstia pèr als altres usuaris del centre.
Està dotada amb aparells de projecció, vídeo, màquines fotogràfiques analògiques i digitals, equips de música, instruments musicals...Informàtica
Tenim dues aules dotades amb ordinadors i un seguit de perifèrics: impressores de diversos tipus, escàner, tauleta sensible, mòdems, connexions a internet... que ens permet treballar la formació dels nostres alumnes a través de les noves tecnologies.

Gimnàs

L'escola disposa d'un gimnàs on els alumnes fan l’àrea d’educació física. També tenim a la nostra disposició el pavelló municipal, que durant els diferents dies de la setmana també fem servir.

Aula de plàstica

Aula de dansa