Normes de funcionament

Horari

Matí: de 9h. a 12h.

Tarda: de 15h. a 17h.

Entrada

Durant la primera quinzena del curs, els nens i les nenes de 3 anys seguiran un horari d'adaptació a l'escola que ja us comunicarem.

La resta del curs podran entrar a l'escola des de les 9h fins a les 9.30h del matí. A la tarda des de les 15h fins a les 15.15h.

Sortida

A les 12h. i a les 17h. els pares esperaran els nens a la porta de la classe.

Normes generals