A l'Escola Can clos pretenem formar els nostres alumnes de forma respectuosa i inclusiva en la diversitat social. Amb una dinàmica oberta al nostre entorn, volem aconseguir un compromís de les famílies, que afavoreixi la seva confiança per fer un camí comú i participatiu en el procés educatiu.

La nostra escola acull alumnes d'Educació Infantil (3-6 anys) i Primària (6-12 anys) formant una sola línia pedagògica.

L'escola és un referent important de normalització on els nostres alumnes es senten acollits i satisfets del que reben i del que fan. Són capaços de valorar positivament i reconèixer l'atenció i dedicació rebuda per part del Centre.