Llengües

La llengua vehicular dins de l'àmbit acadèmic és el català.

S'introdueix el castellà a partir de 1r curs de primària, tres sessions setmanals.

S'introdueix la llengua anglesa partir de P5, una hora setmanal amb mig grup. A partir de 1r tot l'alumnat reb dues sessions d'anglès amb tot el grup i una sessió amb mig grup. A 4t, 5è i 6è es realitzen treballs d'altres matèries en llengua anglesa.

Projecte Lingüístic: 12 punts que concreten la nostra manera d'entendre la comunicació lingüística a l'escola

Anar a la pàgina principal