NOVA ADREÇA: http://www.edubcn.cat/xarxa018-1/xarxa018.htm

La “Coordinació 0-18” dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera i del Barri Gòtic (Ciutat Vella, Barcelona) agrupa tots els centres públics d’educació infantil, d’educació primària i educació secundària (Escoles-Bressol Municipals Carabassa, Portal Nou i Puigmal, els Col·legis d'Educació Infantil i Primària Àngel Baixeras, Cervantes, Parc de la Ciutadella i Pere Vila i els Instituts d'Educació Secundària Pau Claris i Verdaguer) d’aquest territori amb l’objectiu de sumar esforços i optimitzar recursos per a oferir una continuïtat educativa en aquesta “zona educativa” que ajudi a augmentar la qualitat global de l'educació pública de l'etapa bàsica tot avançant en la millora dels aprenentatges i en la cohesió social i, també, per a aconseguir, a nivell de la zona, una oferta educativa equilibrada i sostenible que eviti la desigualtat entre els centres i afavoreixi la col.laboració i la cooperació.