Pàgina en construcció: hi estem treballant!


Manuel Ainaud, assessor tècnic de la Comissió
de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona

«Manuel Ainaud és el més gran polític de I'educació que hem tingut perqué és el que ha fet realitat en major proporció el seu somni del possible; i aquest és I'art general de la política, segons diuen. Pero penso, sobretot, que va ser el millor polític de I'educació, perqué per a ell I'educació no va ser instrument per fer una política; I'educació per a ell, era la política".
M. MATA I GARRIGA: "Carta oberta a Josep Maria Ainaud", Avui, 2-V-95, C2
.


Josep Goday, arquitecte.


Félix Martí i Alpera, primer director del
Grup Escolar Pere Vila


El "Grup Escolar Pere Vila"
va ser inaugurat l'any 1931 juntament amb altres deu grups escolars, dins del projecte de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona per la millora de l'escola pública de la ciutat dinamitzat per Manuel Ainaud.

Manuel Ainaud ideà també el Patronat Escolar de l'Ajuntament de Barcelona (1922), gràcies al qual pogué formar i triar els mestres que infongueren l'esperit de la nova pedagogia als grups escolars. "A través d'aquest organisme Manuel Ainaud emprengué la seva obra a favor d'unes escoles noves. En col·laboració amb l'arquitecte Josep Goday, que projectà uns excel·lents edificis, i, entre els anys 1917 i 1934, creà un conjunt d'escoles que ràpidament adquiriren un prestigi internacional: els grups Baixeras, Lluís Vives, Pere Vila, Milà i Fontanals i Ramon Llull i les escoles del Bosc, del Mar, del Guinardó, de la Farigola i de Vil·la Joana".

Aquest projecte, recollit al llibre "Les construccions escolars de Barcelona", editat el desembre de 1921 per l'Assessoria Tècnica de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament, va ser aturat durant la dictadura del general Primo de Rivera. Manuel Ainaud fou destituït, però, caiguda la dictadura, fou reposat en el seu càrrec (1930) i novament emprengué la tasca interrompuda, que continuà fins al final de la seva vida.

La tasca de renovació pedagògica i de dignificació de l'escola pública de Barcelona fou escapçada per la dictadura franquista; els mestres dels Grups Escolars van ser depurats. Separat del seu lloc de treball el 1939, el director del "Grup Escolar Pere Vila", Félix Martí Alpera, així com molts altres mestres, van ser substituïts per persones afins al règim.

Documentació:

- Pàgines dedicades al "Grup Escolar Pere Vila" del llibre "Les construccions escolars de Barcelona" (edició 1922). Disponible a la biblioteca de l'Ateneu de Barcelona (veure fitxa catàleg).
- Facsímil de La Vanguardia del 31 de març de 1931 que recull la crònica de la inauguració.
- Entrevista a Josep M. Ainaud: el seu pare, les escoles i els mestres.
- Declaració institucional del Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, febrer 2006.
- "De la Comissió de Cultura al Consorci d'Educació" (Barcelona Educació, núm. 60, març 2009).

Bibliografia:

- Marc Cuixart i Albert Cubeles: Josep Goday i Casals: arquitectura escolar a Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2008
- Raimon Portell i Salomó Marqués: Els mestres de la República, Barcelona, Ara LLibres, 2007
- Salvador Domènech, Manuel Ainaud i el Patronat Escolar de Barcelona en: Temps d'Educació, 17, 1r semestre, 1997, pp. 273-291
- Salvador Domènech, Els alumnes de la República, Barcelona, Publicacions Abadia de Montserrat, 2008
- Salvador Domènech, Manuel Ainaud i la tasca pedagògica a l'Ajuntament de Barcelona
, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995
- Félix Martí Alpera (obres al catàleg de la biblioteca de l'Associació de mestres Rosa Sensat)
- L'educació a la Segona República [Diversos articles] En: Perspectiva escolar, núm. 306 (juny 2006), pp. 2-51
- VV.AA. Marta Mata, Una vida para la educación, Consejo Escolar del Estado, Madrid, Mayo 2007

Fotos històriques de l'escola

75 aniversari de la inauguració del Grup Escolar "Pere Vila" 1931-2006
80 aniversari de la inauguració del Grup Escolar "Pere Vila" 1931-2011

 


Francesc Canyelles: Pintura mural de la Biblioteca Pere Vila

Tornar a la pàgina d'inici
Data d'actualització: 02-Mar-2012