El servei de menjador és una activitat integral col·lectiva adreçada a la totalitat dels seus usuaris que inclou:

♦ La alimentació equilibrada mitjançant menús diaris.
♦ La confecció i servei dels menús a les instal·lacions de l'escola.
♦ L'adquisició d'hàbits alimentaris i de socials.
♦ El foment d'activitats educatives durant el temps de lleure.

S'entén que aquest servei ha de ser acompanyat d'una participació activa per part de les famílies dels usuaris.

Els menús s'elaboren in situ, a la cuina del centre seguint els criteris dietètics, sanitaris i higiènics del Departament d'Ensenyament, del Departament de Sanitat i de l'Agència Municipal de Salut.

L'equip de monitors presta l'atenció educativa a l'alumnat usuari.
Les funcions d'atenció a l'alumnat comprenen:
♦ Orientació en educació dels hàbits d'higiene i per una alimentació saludable.
♦ Adquisició d'hàbits socials i el correcte ús i conservació del parament del menjador.
♦ Atenció i seguiment de l'alumnat usuari en referència als hàbits i a les activitats en les que participa.
♦ Organització i planificació de les activitats educatives i lúdiques.

Els servei de menjador funciona tots els dies lectius de 12:30 a 15:00h.

Documents per a imprimir:

Quotes de menjador curs 2014-2015


Sol·licitud del servei de menjador


Menús


Normativa del menjador escolar

Adreça de correu electrònic del Servei de Menjador


Compte del Menjador: "la Caixa" ES49 2100 0795 1002 0018 7534

Data d'actualització 20-sep-14