ELS ALUMNES DE CINQUÈ CURS HAN ANAT A FER PRÀCTIQUES AMB BICICLETA I A CONÈIXER LES NORMES DE CIRCULACIÓ