CONSELL ESCOLAR

 
Cap d'estudis Presidenta Secretària
Fina Romero Pilar Ugidos Irene Fernández

Representants sector Pares/Mares Representants sector Professorat

Rachida Benkssouba

Assia Ajana

Karla Yache Vigo

Marina Vilarrubia

 

 

 Rosa Alonso Tur

 Rosario Pérez Martínez

 Ignasi Soler Guasch

 Marisol Terrón Blanco

Representant de l'Ajuntament
 Elisabeth Olivé i Aleu

Representant de l'AMPA
 Flor Edith Zavala Portocarrero

 

Representant del PAS

M. Jesús Garcia Amor