HISTORIA DE L'ESCOLA

 

    

    L’escola Miquel Bleach està situada al carrer del mateix nom en el numero 24 al barri d’Hostafrancs.

 

    Situada , a la part del darrera del mateix edifici del Consell de Districte, en un edifici modernista obra del arquitecte Jaume Gustà i Bondia.

 

    L’escola ocupa l’actual edifici des de 1894.      

 

    Amb data 3 de Març de 1894, consta en el registre de correspondència, una comunicació al Governador President de la Junta d’instrucció Pública informant del trasllat de l’escola al nou local des de “el primer piso que ha venido ocupando dicha escuela, a la nueva construcción adosada a la Tenencia de Alcaldia de este distrito”

 

    Aquesta escola es la mes antiga d’Hostafrancs i Sants, la seva denominació ha anat variant en el temps, el nom actual correspon al mestre pedagog de les Barriades de Sants i Hostafrancs Miquel Bleach Burunat (Sants 1849 - Barcelona 1900),