LA NOSTRA ESCOLA

 

Tots estem implicats en un projecte comú: l'educació dels nostres alumnes. Som una escola pública, oberta al barri, que fa partícips les famílies dels nostres alumnes, des del respecte a la seva cultura, llengua o religió, en aquest projecte.

Fem que tothom es senti inclòs, treballem per aconseguir una escola a mida de cada nen i de cada nena. Us oferim atenció individualitzada i un temps d'adaptació al ritme d'aprenentatge de cada alumne, però també el treball quotidià dels valors del respecte, la tolerància i la solidaritat, que fan possible la convivència des de la diversitat.

Escola pública, declarada d'Atenció Educativa Preferent que, amb un equip docent de professionals (mestres-tutors, mestres especialistes i mestres de reforç) ofereix gratuïtat i garanteix un nombre reduït d'alumnes per grup.

TRETS D'IDENTITAT

L’alumnat del centre prové, en part, de la zona geogràfica d’influència de la nostra escola, però també d’altres zones sovint llunyanes.  Majoritàriament (87%) prové de famílies nouvingudes al nostre país: Xina, Pakistan, India, Sud-amèrica, Ucraïna, Romania, República Txeca, Bulgària, Polònia, Marroc, Algèria... tots ells amb parles i sistemes educatius diversos i amb baix nivell adquisitiu.

Els nostres alumnes no sempre han estat escolaritzats i/o han patit una escolarització deficient. El seu nivell educatiu acostuma a ser molt baix. 

Una altra característica és la mobilitat de les famílies que repercuteix en el procés educatiu dels alumnes:

 • Degoteig  d’alumnes al llarg del curs.
 • Variació constant dels alumnes dels diferents nivells.
 • Baixes per canvi de domicili.
 • Pocs dels alumnes que acaben la Primària, han cursat tots els nivells al nostre centre (i/o al nostre país).

Fomentem l’educació en valors intel·lectuals i socials universals, que sempre són presents en el procés educatiu que desenvolupem a l’escola. Aquests valors es reforcen per aconseguir l’educació integral de nens i nenes de 3 a 12 anys.

 • Practiquem una pedagogia activa, innovadora i inclusiva, per tal d’assolir  la formació integral dels nostres alumnes.

 

 • Som una escola catalana pública, oberta a les relacions amb altres cultures i països.

 

 • Entenem que l’acollida de lalumnat a l’escola esdevé fonamental per  tal d’aconseguir que els nens/nenes i les seves famílies se sentin integrats ben aviat.

 

 • Respectem la diversitat  i els trets individuals.

 

 • Atenem el nostre alumnat de forma personalitzada.

 

 • Impulsem la projecció del Centre cap al l’entorn, preferentment al més proper.

 

 • Prioritzem l’aprenentatge de les llengües:

 

µ          Considerem que l’aprenentatge de la llengua catalana es essencial, ja que la seva finalitat és que esdevingui un mitja de comunicació, d’estudi i de creació.  (Projecte Lingüístic)

 

µ          Iniciem l’aprenentatge de la llengua castellana a primer, amb la finalitat de que a sisè aconsegueixin un bon domini oral i escrit. (Projecte Lingüístic)

 

µ          Iniciem l’aprenentatge del Castellà dels alumnes que assisteixen a les aules d’Acollida, un cop han promocionat a l’aula ordinària. (Projecte Lingüístic)

 

 • Iniciem l’aprenentatge de la llengua anglesa a P4. (Projecte Lingüístic)

 

 • Impulsem una gestió educativa democràtica, respectuosa amb els Drets Humans i les diferents confessions religioses.

 

 • Treballem l’actitud cívica.