EQUIPAMENTS
 
 

 
22 Aules
Aula d'Anglès
2 Patis separats
Aula de Música
Aula de psicomotricitat

2 Aules d'Educació Especial

Aula d'informàtica

Aula de Religió

Biblioteca
Sala multimédia, canó, DVD, video,...
Laboratori
Menjador amb cuina pròpia
Vestuaris amb dutxes
Aula d'Acollida