L'Escola del Carme
Equip Directiu
Titular
Directora
Secretari
Elena Boné
Montserrat Pinyol
Sr. Jaume Pinyol
Elena Boné
Montserrat Pinyol
Sr. Jaume Pinyol
 
Educació Infantil

A la nostra escola, l'Educació Infantil s'inicia a l'edat d'un any i finalitza quan els/les alumnes acaben P-5. Fins a P-3, l'escola disposa de dues aules de llar d'infants on els/les alumnes es relacionen amb nens/es de la seva edat i s'interrelacionen amb els adults.
Disposem de tres aules per dur a terme l'ensenyament de P-3, P-4 i P-5. Al llarg de tota l'Educació Infantil els/les alumnes realitzen classes de psicomotricitat on experimenten amb el seu propi cos i aprenen diferents jocs i formes d'expressar-se. A P-3 s'inicia l'aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera.

Porta Infantil
És en aquestes edats quan els alumnes comencen a aprendre el vocabulari bàsic i a gaudir d'una llengua fins ara aliena a ells.
 
Educació Primària

L'Educació Primària s'inicia en el primer curs d'aquest ensenyament, quan els alumnes han finalitzat l'Educació Infantil. L'Escola finalitza amb el 6è de Primària. Per realitzar la Secundària Obligatòria (ESO) i el Batxillerat, els/les alumnes passen a l'escola Maristes- Les Corts, molt a prop del nostre centre.

Les aules de l'escola estan dissenyades per a que l'alumne s'hi senti còmode i en un ambient acollidor.

Porta Escola Primària
Les classes disposen de diferents espais ( biblioteca, jocs, materials,...) per on els alumnes poden moure's segons les necessitats del moment.
Façana Escola Primària