Eixos Transversals
 
Educació Vial

Activitat que realitzem en col·laboració amb la Guàrdia Urbana a fi d’aconseguir ciutadans cívics, bons conductors, respectuosos amb la ciutat, els conductors i els vianants.

Educació Vial

Educació Vial
Educació Vial
Educació per a la salut

Afavorim una alimentació sana i apropiada pel desenvolupament físic i psíquic, és per això que cal educar els hàbits alimentaris amb el coneixement i l’actitud per a una millor qualitat de vida.

Educació per la Salut   Educació per la Salut

Educació per la convivència

Aconseguir que prenguin consciència de que no tothom gaudeix de les mateixes oportunitats de les que gaudim nosaltres. Col·laborem amb Avis Món per la recollida d’aliments.

 

Educació en valors
Amb l’hora del Conte volem fomentar els sentiments, les emocions, l’empatia, la comprensió i els respecte d’uns amb els altres.
Educació en Valors   Educació en Valors
 

 

De la mà dels grans
Els grans han d’ajudar als petits en diferents activitats de l’escola, els han de respectar i protegir. Fan activitats a les classes dels més petits, contes, teatre, cooperació... Al final de curs s’adonaran que tots podem ser petits i grans, que el concepte és relatiu i per tant tots ens hem d’ajudar i respectar.

Grans i petits