Instal·lacions
 
Biblioteca Biblioteca

Els alumnes disposen d'una biblioteca on hi ha a la seva disposició tota mena de llibres, de consulta i llibres d'entreteniments.

 

Gimnàs

L'Educació Física es realitza en dos espais de l'escola: el gimnàs i el pati.
El gimnàs disposa de material per poder treballar els diferents aspectes que disposa el curriculum de la Generalitat així com la sala de psicomotricitat que es troba a l'edifici d'Educació Infantil. D'aquesta forma els alumnes poden realitzar diferents activitats, tant a l'aire lliure com en el gimnàs segons la disponibilitat i el centre d'interès a treballar.

Gimnàs
Racó de la Música
Amb la Música aspirem a educar als nostres alumnes per a què aprenguin a valorar i a gaudir de les audicions musicals.
Cal que descobreixin el valor de la bellesa en els elements sonors i que arribin a apreciar aquest art, demostrant sensibilitat i assolint l’hàbit d’escoltar.
Les cançons formen part de la vida quotidiana dels nens i de les nenes i hem d'apendre a cantar sense vergonya, tot respectant les habilitats i qualitats o mancances personals.
Tal i com diuen els petits: La Música ens alegra el cor.
Racó de la Música

Sala d'audiovisuals

Audiovisuals

També hi ha a l'escola la sala d'audiovisuals on es veuen diferents vídeos divulgatius que el professorat troba escaient de posar per a la temàtica que està treballant a classe.

 

Menjador
El servei de menjador té en compte en tot moment les edats dels alumnes i és per això que a l'escola es serveixen dos tipus de menús: el que és destinat als alumnes d'Educació Infantil i el que es serveix als alumnes d'Educació Primària. Aquest menú es va variant cada mes per tal que no se'ls faci avorrit i repetitiu. D'aquesta forma es procura que els alumnes de l'escola portin una dieta equilibrada. Menjador