Canvi en l'adreça web. L'adreça actual de l'Escola Patufet és:

 

http://www.escolapatufet.cat