Jornades Pedagògiques


- Aquesta experiència la vam presentar a les primeres jornades d’educació especial que es van celebrar al districte Sants-Montjuïc el curs 2007- 08.
En aquesta presentació, volem explicar-vos el projecte d’activitats compartides amb l’escola CEIP SEAT.
Diferents grups de la nostra escola van un dia per setmana a l’escola SEAT a fer l’assignatura de plàstica conjuntament amb els alumnes que els corresponen per edat cronològica.
Aquesta activitat no s’hagués pogut fer sense la implicació dels mestres del CEIP SEAT i la col·laboració de l’EAP de zona.
Com podreu veure, és una experiència molt enriquidora per a tots els que hi participen.


- Aquest és el treball de ritme sobre el cos, que la nostra escola va presentar a les 2nes Jornades d'Educació Especial del Districte Sants Montjuïc.