C l i c s

- Hem fet un seguit d'activitats, agrupades en deu paquets, per treballar algunes àrees de la Formació Professional Adaptada.


tecno1

tecnos1

tecno2

tecno3

tecno4

tecnos4

tecno5

tecnos5

tecno6

sopas


Aquests paquets d'activitats necessiten tenir instalat en el vostre ordinador el programa Clic. Si no el tens pots baixarlo de franc en aquesta adreça:
http://www.xtec.es/recursos/clic/- Tecno1: hi ha activitats relacionades amb les eines per tal de coneixer el seu nom i la seva utilitat.

Tecno1.zip (146 kb)
pujar

- Tecnos1: és una versió amb so del Tecno1, en la que les mateixes activitats es veuen reforçades amb suport sonor.

Tecnos1.zip (792 kb)
pujar

- Tecno2: hi ha activitats relacionades amb els diferents tipus d'encaixos i empiuladures que es poden fer amb fusta. Aquest paquet no disposa d'arxius de so i està fet en llengua castellana.

Tecno2.zip (131 kb)
pujar

- Tecno3: està pensat per treballar la constància, la permanència en el lloc de treball i la resistència a la monotonia. Les activitats són molt senzilles i molt repetitives per la cual cosa s'adapten molt bé a qualsevol alumne, sigui quin sigui el seu nivell intelectual.

Tecno3.zip (12 kb)

pujar

- Tecno4: les activitats són molt senzilles i estàn pensades per treballar el reconeixement de formes i la direccionalitat.

Tecno4.zip (49 kb)

pujar

- Tecnos4: és una versió amb so del Tecno4, en la que les mateixes activitats es veuen reforçades amb suport sonor.

Tecnos4.zip (625 kb)

pujar

- Tecno5: hi ha activitats relacionades amb les peces que formen els animals que construim al taller.

Tecno5.zip (124 kb)

pujar

- Tecnos5: és una versió amb so del Tecno5, en la que les mateixes activitats es veuen reforçades amb suport sonor.

Tecnos5.zip (409 kb)

pujar

- Tecno6: hi ha activitats relacionades amb el nom de les eines en català i castellà.

Tecno6.zip (86 kb)

pujar

- Sopas: és un recull de sopes de lletres i trencaclosques que han fet els alumnes de F. P., està fet en llengua castellana.

sopas.zip (186 kb)
pujar


tornar activitats
visita zoo
racó lletres
pirates
recepta cuina
tallers