Pedagogia Terapèutica

Alumnes a partir de 3 anys amb necessitats educatives especials.
Abarca el període de l'escolaritat obligatòria:
Infantil, Primària i E. S. O. adaptada.
Escolaritat compartida.
Projectes i activitats conjuntes amb altres escoles.