S e r v e i s

- Pedagogia Terapèutica: Infantil, Primaria i E.S.O. adaptades

- Programes de Transició a la Vida Adulta (PTVA)

- Programes Qualificació Professional Inicial (PQPI)

- Psicologia

- Logopèdia

- Fisioteràpia

- Assistència Social

- Psicomotricitat i Ed. Física

- Activitats Complementàries

- Activitats Extraescolars

- Mitja Pensió (Cuina Pròpia)

- Transport Escolar

- Associació de Mares i Pares (ampa)