Simulador del consum d'energia elèctrica de l'Institut Sant Andreu
Feu clic sobre els botons per a visualitzar o canviar l'estat dels dispositius elèctrics de cada espai. Consulteu les instruccions i els crèdits

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.