inicicurs2011-12practiques
 

Curs escolar

 

punt Calendari escolar

punt Jornades culturals

punt Visites pedagògiques

punt Fira de Nadal

punt Viatge fi de promoció

punt Festa i exposició de fi de curs

 

punt Col·laboració amb Càritas

 

 

Viatge fi de promoció

Els alumnes dels Programes de Formació i Inserció - si l'evolució de la pandèmia ens ho permet-faran el viatge de fi de promoció, del 30 de maig al 2 de juny de 2022

1 8
12 5
4 11
13 10
   
 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r 2011-2012