IMATGES DE L’IES BISBE SIVILLA

VISTA GENERAL

DETALL

FAÇANA PRINCIPAL

AULA INFORMÀTICA

LAB. BIOLOGIA

LAB. FÍSICA

LAB. GEOLOGIA

LAB. QUÍMICA

TECNOLOGIA

PANNELLS SOLARS

PATI

"EL BISBE"