INFORMACIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÀICA DE L'IES BISBE SIVILLA

La posada en marxa de la instal·lació es va fer el 4 de maig del 2000, amb 2 kWp, augmentant-se posteriorment a 3 kWp, abans de la connexió a la xarxa elèctrica per a vendre l'energia generada. El novembre de l'any 2001, una forta ventada va trencar algun dels pannells solars, i va malmetre algunes connexions. Es va procedir a la seva reparació (i posteriorment a la substitució dels pannells trencats). Finalment, el febrer del 2003 es va produir el robatori de 26 pannells solars (d'un total de 36); L'octubre del mateix any es restitueixen els pannells per a poder posar en marxa novament la instal·lació.
Actualment la nostra instal·lació consta de 36 pannells fotovoltaics, formant tres camps generadors de 1 kWp cadascun, amb un total de 3 kWp. L'energia generada és portada a tres inversors, que la converteixen en corrent altern, i aquest és injectat a la xarxa elèctrica externa, generant uns beneficis que es reinverteixen en la millora del centre i en noves actuacions en benefici de la sostenibilitat.