L'escola és un centre públic

amb cinc unitats, dues que acullen els nivells d'Educació Infantil

i tres els cicles inicial, 
mitjà i superior de Primària

  som cinc mestres tutors juntament amb els/les mestres especialistes de Música, Educació Física, Anglès, Educació Especial i suport d'Educació Infantl de la ZER i la mestra de Religió

enguany som 62 alumnes

anys enrera...

i també hi ha una AMPA (associació de pares/mares)
pancartaa la font
tómbolagegantsfoc