OBJECTIUS

Donar a conèixer als nostres alumnes les característiques i utilitats d'alguns dels arbres que tenen més a prop.

Fomentar una actitud respectuosa envers la natura.

METODOLOGIA

Al tractar-se d'una activitat a nivell d'escola, la metodologia emprada ha estat:

Cada nivell des d'infantil 5 anys fins a a 6è hem escollit un arbre dels que tenim més a prop per tal de cercar informació.

S'ha proporcionat a cada nivell un guió base a seguir, sempre tenint llibertat absoluta per introduir o modificar-lo amb noves idees o continguts.

A cada classe s'ha buscat informació tant visual com escrita sobre l'arbre escollit.

Del treball i posta en comú de la informació aconseguida s'ha realitzat un mural que ha estat penjat a l'espai destinat a Cartellera Verda de l'escola.

Tots els grups de l'escola han passat a visitar i treballar de forma més esquemàtica cadascun d'aquests murals.

A la web de l'escola s'ha penjat el resultat d'aquest treball col.lectiu.