Menú del NovoHerbari


Sobre els autors

Links

 

Introducció:

Aquesta pàgina és la mostra d'un treball que té tradició dins d'aquesta escola. En el treball original està projectat per ser dut a terme entre el primer el segon curs del primer cicle d'E.S.O. És un treball pensat per descobrir la botànica, on els alumnes reben un índex amb els noms i algunes dades de cent plantes diferents i les han de trobar als boscos o als jardins i han de presentar-les en fitxes.

Va ser després de fer-lo, quan se'ns va ocórrer la idea de la pàgina web. Trobava que apart de ser una gran innovació pel que fa a la tradició de l'herbari, seria una esplèndida font d'informació botànica.

Podríem dir que es tracta del resultat de la unió entre les tradicions i les noves tecnologies. Així és com es presenta aquesta pàgina web científica.